Finansowanie

Zespół ds. badań klinicznych w ramach Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Disease Network Trials Unit, DIAN-TU) jest finansowany przez fundatorów z branży, sektora prywatnego i federalnego. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu zespół DIAN-TU rozpoczął pierwsze na świecie badanie kliniczne nad dziedziczną postacią choroby Alzheimera, które umożliwi postępy w terapii, odkryciach naukowych i podejściu do rozwoju leków na chorobę Alzheimera.  Partnerstwo to wciąż ułatwia wspólne dyskusje skupione na projektach skutecznych, bezpiecznych i efektywnych badań klinicznych, a także na udostępnianiu informacji o najnowszych przedsięwzięciach w ramach badań DIAD.

Pobierz plik PDF zespołu finansującego i studiującego DIAN-TU