Η έρευνά μας

Οι μεγάλες, διεθνείς, ερευνητικές μας προσπάθειες περιλαμβάνουν κλινικές δοκιμές και βασικές επιστημονικές μελέτες που εστιάζουν στη νόσο Αλτσχάιμερ με επικρατούσα κληρονομικότητα.

Πληροφορίες για τους συνεργάτες μας »

Το Δίκτυο της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα (DIAN) λειτουργεί απευθείας με άτομα και οικογένειες που έχουν προσβληθεί από τη DIAD ή που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Επί του παρόντος, τρεις ανεξάρτητες αλλά σχετιζόμενες προσπάθειες είναι καθ’ οδόν.

Οι τρεις κύριες ερευνητικές μας προσπάθειες

Εκτεταμένο Μητρώο DIAN

Το Εκτεταμένο Μητρώο DIAN (DIAN EXR) είναι ένα διεθνές αποθετήριο, το οποίο συντονίζεται από τη DIAN-TU, με σκοπό τη σύνδεση των ερευνητών που μελετούν τη νόσο Αλτσχάιμερ με επικρατούσα κληρονομικότητα (DIAD) με τα άτομα και τις οικογένειες που έχουν προσβληθεί ή ενδέχεται να προσβληθούν από τη νόσο. Μπορούν να εγγραφούν επαγγελματίες υγείας, ερευνητές καθώς και άτομα και οικογένειες με DIAD. Η εγγραφή στο μητρώο είναι ένας τρόπος μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για τη Μελέτη Παρατήρησης DIAN και τις κλινικές δοκιμές DIAN καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους, όπως είναι οι διασκέψεις οικογενειών και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το μητρώο »

Κλινικές δοκιμές DIAN

Οι ερευνητές επί του παρόντος αξιολογούν ελπιδοφόρα φάρμακα για την αντιμετώπιση της DIAD. Μέσω της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών του Δικτύου της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα (DIAN-TU), με έδρα το Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο St. Louis, αυτοί οι ερευνητές έχουν ξεκινήσει την πρώτη παγκόσμια δοκιμή για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ σε οικογένειες με DIAD.

Δείτε τις τρέχουσες δοκιμές »

Μελέτη Παρατήρησης DIAN

Χρηματοδοτούμενη από μια πολυετή ερευνητική επιχορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα Γήρανσης των ΗΠΑ, η Μελέτη Παρατήρησης DIAN δέχεται μέλη οικογενειών με γονείς που φέρουν ένα μεταλλαγμένο γονίδιο, που είναι γνωστό ότι προκαλεί τη νόσο Αλτσχάιμερ με επικρατούσα κληρονομικότητα. Μέσω αυτής της μελέτης, οι ερευνητές παρακολουθούν τα άτομα και τα μέλη οικογενειών, για να διαπιστώσουν εάν οι πληροφορίες που αποκομίζουν θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου εξέλιξης της νόσου, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για την πρόληψη της DIAD ή για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μελέτη Παρατήρησης DIAN »