Nasze badania

Nasze duże, międzynarodowe przedsięwzięcia badawcze obejmują badania kliniczne i podstawowe badania naukowe dotyczące choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący.

Dowiedz się o naszych współpracownikach »

Sieć na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) współpracuje bezpośrednio z pacjentami i ich rodzinami, na których wpływ ma choroba DIAD lub którzy są zagrożeni jej rozwojem. Obecnie prowadzone są trzy niezależne, ale powiązane za sobą przedsięwzięcia.

Nasze trzy główne przedsięwzięcia badawcze

Rozszerzony rejestr DIAN

Rozszerzony Rejestr DIAN (DIAN Expanded Registry, DIAN EXR) jest międzynarodowym repozytorium koordynowanym przez zespół DIAN-TU, którego celem jest połączenie naukowców badających chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer’s Disease, DIAD) z osobami i rodzinami, które są lub mogą być dotknięte tą chorobą. Zarejestrować się mogą pracownicy służby zdrowia, badacze, a także osoby z chorobą DIAD i ich rodziny. Dołączenie do rejestru to jeden ze sposobów, w jaki uczestnicy mogą dowiedzieć się o Badaniu obserwacyjnym DIAN ibadaniach klinicznych DIAN, a także uzyskać dostęp do zasobów takich jak konferencje rodzinne i inne możliwości edukacyjne.

Dowiedz się więcej o rejestrze »

Badania kliniczne DIAN

Obecnie badacze oceniają leki na DIAD, których wyniki są obiecujące. Dzięki Zespołowi ds. Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (DIAN-TU), z siedzibą na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis, naukowcy ci zainicjowali pierwsze na świecie badanie kliniczne dotyczące profilaktyki choroby Alzheimera w rodzinach z chorobą DIAD.

Zobacz aktualne badania kliniczne »

Badanie obserwacyjne DIAN

Badanie obserwacyjne DIAN, finansowane przez wieloletni grant naukowy od National Institute on Health, dotyczy tych członków rodzin, których rodzice mają mutację genetyczną powodującą chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący. Dzięki badaniu naukowcy obserwują te osoby i członków ich rodzin, aby sprawdzić, czy zdobyte informacje mogłyby doprowadzić do lepszego zrozumienia procesów postępowania choroby i zidentyfikowania rozwiązań zapobiegających rozwojowi DIAD lub minimalizujących jego wpływ.

Dowiedz się więcej o Badaniu obserwacyjnym DIAN »