Aktualizacje nt. badań zespołu ds. badań klinicznych DIAN

Oto najnowsze informacje naukowe związane z naszymi badaniami klinicznymi:

DIAN-TU-001

Aktualizacja: Grudzień 2015 r.
Zespół ds. badań klinicznych w Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network-Trials Unit, DIAN-TU) ukończył pierwszy etap kwalifikacji uczestników w pierwszym badaniu profilaktycznym nad chorobą Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco (ADAD), zwaną także chorobą Alzheimera o wczesnym początku. Celem pierwszego etapu badania jest ustalenie biomarkerów i wpływu na funkcje poznawcze dwóch różnych leków skierowanych przeciwko beta-amyloidowi. Dzięki temu ważnemu etapowi kwalifikacji pierwsze wyniki biomarkerów mogą być dostępne pod koniec 2016 r., a dane związane z punktem końcowym dotyczącym funkcji poznawczych spodziewane są pod koniec 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł »