Podmioty powiązane z Badaniem obserwacyjnym DIAN

Podwykonawcy

Washington University w St. Louis podpisał umowę z następującymi badaczami i instytucjami, które mają wesprzeć prowadzenie badań naukowych w projekcie:

 • Badanie kooperacyjne nad chorobą Alzheimera (Alzheimer’s Disease Cooperative Study, ADCS): dr Howard Feldman – koordynacja badań klinicznych i ocen neuropsychologicznych oraz monitorowanie pozyskiwania badań obrazowych i pobierania płynów biologicznych.
 • Mayo Clinic, Rochester, stan Minnesota: dr n. med. Clifford Jack – szkolenie i standaryzacja z zakresu badań MRI.
 • University of Michigan: dr n. med. Robert Koeppe – szkolenie i standaryzacja z zakresu badań PET.

Komitet sterujący

Badaniem zarządza komitet sterujący złożony z głównych badaczy DIAN, wicedyrektorów, dyrektora wykonawczego, ekspertów, kierowników z ośrodka wykonującego badania, głównych badaczy z ADNI i ADCS, specjalisty ds. bioetyki, przedstawicieli rodzin osób z chorobą Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco, przedstawicieli Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz odpowiednich pracowników National Institute on Aging.

Washington University

(Centrum koordynacyjne DIAN, ośrodek wykonujący badania)

 • Randall Bateman (główny badacz ośrodka), dyrektor & główny badacz
 • John C. Morris, wicedyrektor & ekspert ds. klinicznych
 • David M. Holtzman, wicedyrektor
 • Alison M. Goate, wicedyrektor & ekspert ds. genetyki
 • Carlos Cruchaga, Genetics Core Co-Leader
 • Laura Hoechst Swisher, zastępca dyrektora
 • Chengjie Xiong, ekspert ds. biostatystyki
 • Rick Perrin, ekspert ds. neuropatologii
 • Anne M. Fagan, ekspert ds. biomarkerów
 • Tammie Benzinger, ekspert ds. obrazowania

Ośrodek Argentyny

 • Ricardo Allegri (główny badacz ośrodka), Fleni

Ośrodki Australii

 • Peter Schofield (główny badacz ośrodka), Neuroscience Research Australia, Sydney
 • Ralph Martins (główny badacz ośrodka), Edith Cowan University, Perth

Ośrodki niemieckie

 • Mathias Jucker (główny badacz ośrodka), Uniwersytet w Tybindze
 • Johannes Levin (główny badacz ośrodka), Uniwersytet w Monachium

Ośrodki Japonii

 • Hiroshi Mori, główny badacz Japan Consortium

Ośrodek koreański

 • Jae-Hong Lee (główny badacz ośrodka), Asan Medical Center

Ośrodek Wielkiej Brytanii

 • Nick Fox (główny badacz ośrodka), University College, Londyn/Institute of Neurology

Ośrodki Stanów Zjednoczonych

 • Jasmeer Chhatwal (główny badacz ośrodka), Massachusetts General Hospital/Brigham and Women’s Hospital
 • Stephen Salloway (główny badacz ośrodka), Butler Hospital/Brown University
 • James Noble (główny badacz ośrodka), Columbia University
 • Bernardino Ghetti (główny badacz ośrodka), Indiana University
 • Helen Chui (główny badacz ośrodka), University of Southern California
 • Sarah Berman (główny badacz ośrodka), University of Pittsburgh
 • Neill Graff-Radford (główny badacz ośrodka), Mayo Clinic Jacksonville

Inni członkowie komitetu sterującego

 • Michael W. Weiner, Inicjatywa na rzecz neuroobrazowania w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, ADNI)
 • Neil Buckholtz, John K. Hsiao i Laurie Ryan, National Institute on Aging
 • Dwóch członków rodzin z chorobą Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący

Zewnętrzny Komitet Doradczy

Członkowie Zewnętrznego Komitetu Doradczego (External Advisory Committee, EAC) będą dokonywać dorocznych kontroli sieci DIAN, aby oceniać postępy, skuteczność komunikacji między składowymi dotacji i zapewnić najwyższą możliwą jakość działań ośrodków. Obecni członkowie EAC:

 • Eric Reiman, Banner Health, Arizona, przewodniczący
 • Thomas Montine, Stanford University
 • Michael Hutton, Eli Lilly
 • Karen Bandeen-Roche, Johns Hopkins University
 • Kathleen Welsh-Bohmer, Duke University
 • Roger Rosenberg, University of Texas Southwestern