Konferencja rodzinna DIAD 2015

Sponsorowana przez Zespół ds. badań klinicznych w Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network-Trials Unit, DIAN-TU) i stowarzyszenie Alzheimer’s Association

Zorganizowana 18 lipca 2015 r. międzynarodowa konferencja dała rodzinom osób z chorobą Alzhemera dziedziczoną w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer’s Disease, DIAD) okazję do bezpośredniego spotkania i zapoznania się z aktualnym stanem badań.

Zobacz program Konferencji rodzinnej 2015 »


Filmy prezentacyjne

Doradztwo genetyczne

Przejrzyj testy przedobjawowe i inne kwestie
Prelegent: Meagan Cochran, MS, CGC


Zaangażowanie polityki państwa w kwestie, z którymi borykają się osoby z chorobą Alzheimera o wczesnym początku (Younger-Onset Alzheimer’s Disease, YOAD)

Prelegent: Robert Kramer, MPA


Kwestie prawne i finansowe

Pełnomocnictwo, planowanie finansowe, opieka długoterminowa
Prelegent: Sheri R. Abrams, ESQ


Badanie nad chorobą Alzheimera – dyskusja panelowa

Prelegenci:
dr Jeffrey Cummings
Aktualizacja informacji nt. choroby DIAN – dr John Morris
Aktualizacja informacji nt. zespołu DIAN-TU – dr Randall Bateman
Finansowanie od Narodowych Instytutów Zdrowia i udostępnianie danych – dr n. med. Neil Buckholtz

Kontynuacja dyskusji panelowej nt. badań: Finansowanie od Narodowych Instytutów Zdrowia i udostępnianie danych

Prelegent: dr n. med. Neil Buckholtz


Proces zatwierdzania leków i dostęp do nich – dyskusja panelowa

Agencja do spraw Żywności i Leków – dr Janet Woodcock
Europejska Agencja Leków – dr Maria Isaac
Spółka Eli Lilly – dr Eric Siemers
Spółka F. Hoffmann-LaRoche – dr Robert Lasser, MBA