Zespół DIAN-TU i kierownictwo badań klinicznych

Główny badacz i dyrektor programowy

dr Randall J. Bateman
Profesor neurologii wyróżniony przez ośrodek The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center
Washington University, Wydział Medycyny w St. Louis

600 S. Euclid Ave., CB 8111
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: batemanr@neuro.wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-747-7066
Faks: 314-747-7060

Dr Randall J. Bateman jest profesorem neurologii na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis, wyróżnionym przez centrum badawcze The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center.

Badania dr. Batemana skupiają się wokół przyczyn i przyszłej diagnozy oraz leczenia choroby Alzheimera. Jest dyrektorem Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network-Trials Unit, DIAN-TU), która rozpoczęła pierwsze badania kliniczne nad chorobą Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco (Autosomal Dominant Alzheimer’s Disease, ADAD) z myślą o zapobieganiu demencji i zaburzeniom pamięci. W 2010 r. dr Bateman zorganizował Forum chorych na chorobę Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco (Autosomal Dominant Alzheimer’s Disease Forum), grupę wsparcia dla pacjentów i rodzin osób dotkniętych ADAD. Następnie prowadził kilkuletnie starania o utworzenie pierwszego konsorcjum DIAN-TU Pharma Consortium do współpracy wielu firm farmaceutycznych nad wspieraniem projektów badań klinicznych i proponowaniem leków do terapii ADAD. Był odbiorcą dotacji badawczej dla zespołu DIAN-TU od stowarzyszenia Alzheimer’s Association. Dr Bateman jest także dyrektorem i głównym badaczem w sieci DIAN, sieci międzynarodowej współpracy wiodących ośrodków badawczych zajmujących się badaniami nad ADAD.

Dr Bateman leczy pacjentów z otępieniem w Centrum Diagnostyki Pamięci Washington University. Jest także badaczem w Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center i w Hope Center for Neurological Disorders.

W uznaniu za badania dr Bateman otrzymał nagrody przyznane przez społeczność AlzForum, stowarzyszenie Alzheimer’s Association (Zenith Award), Scientific American; otrzymał też nagrody: Glenn Award for Aging Research, MetLife Promising Investigator Award, MetLife Medical Research Award oraz Chancellor’s Award for Innovation and Entrepreneurship.

Wicedyrektor

Eric McDade, D.O.
Profesor neurologii
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8111
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: ericmcdade@wustl.edu
Telefon: 314-747-8423
Faks: 314-747-8427

Wicedyrektor i dyrektor medyczny

dr David Clifford
Melba and Forest Seay, profesor neurofarmakologii klinicznej w Katedrze Neurologii
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8111
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: clifforddb@wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-747-8423
Faks: 314-747-8427

Kierownicy grup projektowych

dr Martin Farlow
Profesor i wiceprezes ds. badań naukowych, Katedra Neurologii
Wicedyrektor, Indiana Alzheimer Disease Research Center
Indiana University, Alzheimer’s Disease and Related Disorders
355 W. 16th Street, GH-4342
Indianapolis, IN 46202, USA
E-mail: mfarlow@iupui.edu
Notka biograficzna
Telefon: 317-963-7402
Faks: 317-963-7533

dr Stephen Salloway, MS
Profesor neurologii, psychiatrii i ludzkich zachowań
Dyrektor ds. neurologii i Programu dotyczącego pamięci i starzenia się
Butler Hospital
345 Blackstone Boulevard
Providence, RI 02906, USA
E-mail: ssalloway@butler.org
Notka biograficzna
Telefon: 401-455-6200

dr Lon Schneider
Profesor psychiatrii, neurologii i gerontologii
University of Southern California
1510 San Pablo Street, Suite 600
Los Angeles, CA 90033, USA
E-mail: lschneid@usc.edu
Notka biograficzna
Telefon: 323-442-7600

Eksperci

dr n. med. Tammie Benzinger
Ekspert ds. obrazowania
Profesor of radiologii
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8131
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: benzingert@wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-362-5950
Faks: 314-362-4886

Dr Benzinger jest ekspertem w zastosowaniu obrazowania do rozpoznawania biochemicznych i strukturalnych zmian w mózgu.

dr n. med. Carlos Cruchaga
Współ-szef ds. Genetyki
Profesor psychiatrii
Washington University School of Medicine
660 South Euclid
Box 8134
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: cruchagac@psychiatry.wustl.edu
Strona laboratorium
Telefon: 314-747-1711
Zainteresowania badawcze dr. Cruchagi skupiają się na temacie identyfikacji oraz charakterystyce wariantów kodujących związanych z chorobą Alzheimera (Alzheimer’s Disease, AD), Parkinsona (Parkison’s Disease, PD), powrotem do zdrowia po udarze i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

dr n. med. Anne Fagan
Ekspert ds. Biomarkerów
Profesor neurologii
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8111
St. Louis, MO 63110, USA
Email: fagana@neuro.wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-362-3452
Faks: 314-362-2244

Badania dr Fagan skupione są beta-amyloidzie i innych biomarkerach choroby Alzheimera obecnych w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Alison Goate, DPhil
Ekspert ds. Genetyki
Mount Sinai, profesor neurogenetyki
Dyrektor, Ronald M. Loeb Center for Alzheimer’s Disease
Wydział Neurobiologii, B1065
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
1425 Madison Ave.
New York, NY 10029, USA
Email: alison.goate@mssm.edu
Notka biograficzna
Telefon: 212-659-9825

Dr Goate opisała pierwszą przyczynową mutację wywołującą chorobę Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco. Jej projekty obejmują wysokowydajne genotypowanie na wielu platformach. W uznaniu za osiągnięcia badawcze dr Goate przyznano nagrody MetLife i Potamkin Prize.

dr n. med. Jason Hassenstab
Ekspert ds. badań kognitywnych
Profesor neurologii i psychologii
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8111
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: hassenstabj@abraxas.wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-747-4032
Faks: 314-747-7060

Badania dr. Hassenstaba dotyczą zmian poznawczych we wczesnych stadiach choroby Alzheimera i ich związku z biomarkerami w płynach ustrojowych oraz wskaźnikami w neuroobrazowaniu w chorobie Alzheimera. Dr Hassenstab badał również związek między utratą wagi a poprawą funkcji metabolicznych, a także ich pozytywny wpływ na funkcje neurokognitywne i prawdopodobnie również profilaktykę choroby Alzheimera.

Dr n. med. Chengjie Xiong
Ekspert ds. biostatystyki
Profesor biostatystyki
Washington University School of Medicine
660 S. Euclid Ave., CB 8067
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: chengjie@wubios.wustl.edu
Notka biograficzna
Telefon: 314-362-3635
Faks: 314-362-2693

Dr Xiong był redaktorem naczelnym pism Journal of Alzheimer’s Disease i Biostatistics for Alzheimer’s Disease and Associated Disorders. Zainteresowania badawcze dr. Xionga dotyczą statystycznego projektowania eksperymentów, liniowych i nieliniowych modeli mieszanych, analizy danych obserwacyjnych, analizy przeżycia i wiarygodności, analizy danych kategorycznych, wnioskowania statystycznego z losowaniem ograniczonym oraz ich zastosowania w medycynie, biologii, edukacji i inżynierii.