Kierownictwo Badania obserwacyjnego DIAN

Główny badacz i dyrektor programowy

dr Randall J. Bateman

Profesor neurologii, The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center
Washington University School of Medicine in St. Louis
600 S. Euclid Ave., Campus Box 8111

St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: batemanr@wustl.edu
Telefon: 314-286-1674
Faks: 314-747-7060

Dr Randall J. Bateman jest profesorem neurologii na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis, centrum badawcze The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center. Dr Bateman pełni rolę głównego badacza w Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) i ośrodku Washington University DIAN Performance Site. Dr Bateman jest dyrektorem Zespołu ds. badań klinicznych DIAN (DIAN-TU), który koordynuje grupy farmaceutyczne, regulacyjne i wspierające pacjentów w zakresie badań klinicznych. W laboratorium dr. Batemana bada się przyczyny i przyszłe testy diagnostyczne oraz terapie w chorobie Alzheimera z wykorzystaniem analiz i technik ilościowego pomiaru białek znakowanych stabilnym izotopem do klinicznych badań translacyjnych nad chorobą Alzheimera. Ostatnio otrzymane przez niego nagrody: Glenn Award for Research (2011), MetLife Promising Investigator Award (2012), Chancellor’s Entrepreneurship and Innovation Award (2013) oraz MetLife Award in Medical Research (2015).

Badacze

dr John C. Morris

Associate Director, Ekspert ds. klinicznych
Wyróżniony przez organizację Harvey A. and Dorismae Hacker Friedman
profesor neurologii, patologii, immunologii, fizjoterapii i terapii zajęciowej
Washington University School of Medicine in St. Louis
4488 Forest Park Ave., Suite 130
St. Louis, MO 63108, USA
E-mail: morrisj@abraxas.wustl.edu 
Telefon: 314-286-2881
Faks: 314-286-2763

Dr Morris kieruje ośrodkiem Washington University Knight Alzheimer’s Disease Research Center i dwoma projektami programowymi: Healthy Aging and Senile Dementia oraz Adult Children Study. Dr Morris wydał około 500 recenzowanych publikacji, obecnie jego wskaźnik Hirscha wynosi 95 punktów. W uznaniu za osiągnięcia badawcze dr. Morrisowi przyznano nagrody MetLife i Potamkin Prize. Otrzymał on także nagrody: Carl and Gerty Cori Faculty Achievement Award, Second Century Award od Washington University oraz Lifetime Achievement Award od Alzheimer’s Association.

dr n. med. Tammie Benzinger

Ekspert ds. obrazowania
Washington University School of Medicine in St. Louis
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8131
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: benzingert@wustl.edu
Telefon: 314-362-5950
Faks: 314-362-4886

Dr Benzinger jest ekspertem w zastosowaniu obrazowania do rozpoznawania biochemicznych i strukturalnych zmian w mózgu.

dr n. med. Carlos Cruchaga

Współ-szef ds. Genetyki
Profesor, Katedra Psychiatrii
Washington University School of Medicine in St. Louis
425 S. Euclid Ave., Campus Box 8134
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: ccruchaga@wustl.edu
Telefon: 314-286-0546
Faks: 314-362-2244

Zainteresowania dr. Cruchagi skupiają się na temacie identyfikacji oraz charakterystyki wariantów genetycznych związanych z chorobą Alzheimera. Identyfikacja takich czynników pomoże w lepszym zrozumieniu patobiologii tej choroby oraz identyfikacji nowych celów terapeutycznych.

dr n. med. Anne Fagan

Ekspert ds. Biomarkerów, Adult Children Study
Research Associate Professor of Neurology
Washington University School of Medicine in St. Louis
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8111
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: fagana@wustl.edu
Telefon: 314-362-3452
Faks: 314-362-2244

Badania dr Fagan skupione są beta-amyloidzie i innych biomarkerach choroby Alzheimera obecnych w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Alison Goate, DPhil

Współ-szef ds. Genetyki
Willard T.C. Johnson Research Professor of Neurogenetics
Dyrektor, Ronald M. Loeb Center for Alzheimer’s Disease
Wydział Neurobiologii, B1065
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
1425 Madison Ave.
New York, NY 10029, USA
E-mail: alison.goate@mssm.edu
Telefon: 212-659-5672

Dr Goate opisała pierwszą przyczynową mutację wywołującą chorobę Alzheimera dziedziczoną autosomalnie dominująco. Jej projekty obejmują wysokowydajne genotypowanie na wielu platformach. W uznaniu za osiągnięcia badawcze dr Goate przyznano nagrody MetLife i Potamkin Prize.

dr David Holtzman

Wicedyrektor, Alzheimer’s Disease Research Center
Andrew B. and Gretchen P. Jones, profesor neurologii i biologii molekularnej oraz farmakologii
Washington University School of Medicine in St. Louis
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8118
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: holtzman@wustl.edu
Telefon: 314-747-0644
Faks: 314-362-2693

Dr Holtzman jest uznanym na arenie międzynarodowej liderem badań nad biomarkerami choroby Alzheimera. Jest kierownikiem Katedry Neurologii na Wydziale Medycyny Washington University. W uznaniu za osiągnięcia badawcze dr. Holtzmanowi przyznano nagrody MetLife i Potamkin Prize.

Dr n. med. Chengjie Xiong

Ekspert ds. biostatystyki
Research Associate Professor of Biostatistics
Washington University School of Medicine in St. Louis
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8067
St. Louis, MO 63110, USA
E-mail: chengjie@wubios.wustl.edu
Telefon: 314-362-3635
Faks: 314-362-2693

Dr Xiong był redaktorem naczelnym pism Journal of Alzheimer’s Disease i Biostatistics for Alzheimer’s Disease and Associated Disorders. Zainteresowania badawcze dr. Xionga dotyczą statystycznego projektowania eksperymentów, liniowych i nieliniowych modeli mieszanych, analizy danych obserwacyjnych, analizy przeżycia i wiarygodności, analizy danych kategorycznych, wnioskowania statystycznego z losowaniem ograniczonym oraz ich zastosowania w medycynie, biologii, edukacji i inżynierii.