Dla pracowników służby zdrowia

Prosimy o kontakt, jeśli Twój pacjent odziedziczył chorobę Alzheimera w sposób dominujący.

Obecnie prowadzone są międzynarodowe, wspólne przedsięwzięcia badawcze mające na celu lepsze zrozumienie choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (DIAD) oraz zidentyfikowanie potencjalnych terapii, które przyniosłyby korzyść pacjentom z tym rzadkim schorzeniem i ich rodzinom.

Dowiedz się, kim jesteśmy »

Jako lekarz lub inny pracownik służby zdrowia możesz wziąć udział w takim przedsięwzięciu, kierując do nas swoich pacjentów. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami podanymi poniżej; dołącz do naszego Rozszerzonego Rejestru DIAN lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Sposoby zaangażowania się w przedsięwzięcie

Rozszerzony Rejestr DIAN

Rejestr ten jest międzynarodowym zbiorem osób i rodzin dotkniętych chorobą DIAD oraz naukowców badających tę chorobę. Uczestniczący w projekcie badacze korzystają z Rejestru, aby zidentyfikować potencjalnych uczestników badań klinicznych i Badania obserwacyjnego DIAN, a także znaleźć współpracowników. Do przyłączenia się do Rejestru zapraszamy lekarzy, badaczy, doradców genetycznych i innych pracowników służby zdrowia.

Badania kliniczne

W naszych badaniach klinicznych testujemy potencjalne strategie profilaktyki DIAD. Ośrodki badawcze rozlokowane są w wielu krajach.

Badanie obserwacyjne DIAN

To badanie obserwacyjne obejmujące rodziny pacjentów z DIAD na całym świecie zapewnia uczestniczącym naukowcom dostęp do repozytorium danych klinicznych i zrębu tkanki do wspólnych przedsięwzięć badawczych. Pracownicy służby zdrowia mogą dołączyć do tych przedsięwzięć i pomóc nam w monitorowaniu pacjentów z DIAD.

Zasoby dla uczestników i ich rodzin

Osoby biorące udział w naszym badaniu lub zapisane w Rejestrze oraz ich rodziny mają dostęp do wielu zasobów, w tym badań genetycznych, konferencji rodzinnych i webinariów.