Konferencje rodzinne

Konferencje są sponsorowane przez Zespół ds. badań klinicznych w Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network-Trials Unit, DIAN-TU) i stowarzyszenie Alzheimer’s Association, przy dotacji (1R13AG055232-01) od Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health, NIH/Narodowego Instytutu ds. Starzenia się (National Institute on Aging).*

Dowiedz się więcej o dorocznej międzynarodowej konferencji rodzinnej, która przyciąga osoby dotknięte chorobą DIAD, umożliwiając im rozpowszechnianie informacji, wzajemne wsparcie i poznanie najnowszych doniesień z badań.


Wiemy, że postępy w walce z DIAD są możliwe tylko dzięki wsparciu i udziałowi w naszych badaniach rodzin pacjentów z DIAD. We współpracy ze stowarzyszeniem Alzheimer’s Association Zespół ds. badań klinicznych w Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit, DIAN-TU) co roku organizuje międzynarodową konferencję rodzinną, aby przekazać, czego się dowiedzieliśmy i umożliwić rodzinom spotkanie.

Konferencje te oferują zarówno rodzinom, jak i lekarzom okazję do wysłuchania i zadawania pytań na temat najnowszych przedsięwzięć badawczych, a także do zapoznania się z dostępnymi źródłami, problemami wynikającymi z opieki długoterminowej i działaniami wspierającymi pacjentów.

Konferencja w 2019 r. Odbędzie się 13 lipca w Los Angeles w Kalifornii. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Najważniejsze punkty z dawnych konferencji

Konferencja rodzinna 2018
Konferencja rodzinna 2017
Konferencja rodzinna 2016
Konferencja rodzinna 2015

Wspieraj konferencje rodzinne

Dzięki darowiznom na cele charytatywne będziemy mogli nie tylko kontynuować konferencje, ale także wspierać rodziny osób dotkniętych chorobą DIAD, które na nie przyjeżdżają. Wszystkie darowizny można odliczyć od podatku.

Przekaż darowiznę

*Sfinansowanie tej konferencji było możliwe dzięki dotacji 1R13 AG 055232-01 od organizacji National Institute on Aging. Poglądy wyrażone w pisemnych materiałach konferencyjnych lub publikacjach, a także pochodzące od prelegentów i moderatorów niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and Human Services); wzmianka w postaci nazw handlowych, praktyk handlowych czy nazw organizacji nie oznacza aprobaty ze strony rządu USA.