Dla rodzin

Udział w naszym międzynarodowym badaniu przybliży nam wizję świata bez choroby Alzheimera.

Sieć na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) bierze udział w międzynarodowych przedsięwzięciach prowadzonych na zasadzie współpracy, mających na celu pogłębienie zrozumienia i leczenia choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (DIAD). Jeśli Twoja rodzina została dotknięta tą chorobą, zastanów się nad swoim udziałem w badaniu. Jako jego uczestnik przyczynisz się do poszerzania globalnej wiedzy na temat diagnozowania i leczenia choroby DIAD, pomożesz też badaczom odnaleźć sposób na zapobieganie lub zminimalizowanie skutków zdrowotnych i społecznych tej choroby.

Poznaj rodziny, które zmieniają świat


Poznaj badaczy oraz rodziny pacjentów dotkniętych chorobą DIAD, którzy współpracują na rzecz przełomowych badań z myślą o znalezieniu skutecznych terapii wszelkich postaci choroby Alzheimera.

Zaangażuj się

Dołącz do Rozszerzonego Rejestru DIAN

Rejestr ten jest międzynarodowym zbiorem osób i rodzin dotkniętych chorobą DIAD oraz naukowców badających tę chorobę. Udział pacjenta i jego rodziny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lepszych metod diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobie.

Zgłoś się do badania klinicznego

Twój udział dla naukowców z całego świata stanowi nieocenioną wartość, ponieważ pracują oni nad znalezieniem lepszych metod zapobiegania, diagnozowania i leczenia choroby. Jeśli jesteś zagrożony chorobą Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący lub jeśli masz tę chorobę, rozważ swój udział w badaniu.

Zgłoś się do Badania obserwacyjnego

Długoterminowe badanie obserwacyjne umożliwia badaczom monitorowanie i identyfikację zmian u osób, które mają jedną z mutacji genetycznych powodujących dziedziczne postacie choroby Alzheimera.

Sprawdź inne możliwości

Jeśli w Twojej rodzinie nie ma choroby Alzheimera spowodowanej mutacją, wciąż możesz zakwalifikować się do udziału w innych badaniach nad chorobą Alzheimera. Możliwości związane z badaniami naukowymi znajdziesz na następujących stronach internetowych:

Korzyści z udziału

Pacjenci i rodziny biorące udział w naszych badaniach mają dostęp do kilku zasobów.

Badania genetyczne – możliwość wzięcia udziału w badaniu naukowym, aby sprawdzić, czy choroba Alzheimera w Twojej rodzinie została spowodowana mutacją genetyczną wywołującą chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący (DIAD).

Konferencje rodzinne – międzynarodowe konferencje, które umożliwiają rodzinom pacjentów i naukowcom spotkanie, wymianę doświadczeń i dyskusję o najświeższych przedsięwzięciach badawczych.

Webinariaprezentacje edukacyjne online są udostępniane dwa razy do roku.

Uwaga na temat poufności:  Wszystkie dane badawcze uzyskane od uczestników badania DIAN są traktowane jako ściśle poufne. Sami uczestnicy badania DIAN nie będą informowani o wynikach badań; wyniki te nie będą podawane do wiedzy lekarza pierwszego kontaktu żadnego z uczestników. Jest to wymagane do starannego zabezpieczenia danych, aby zminimalizować niezamierzone konsekwencje ujawnienia danych na temat zatrudnienia, możliwości ubezpieczenia oraz innych kwestii.