Prywatność

Wydział Medycyny uczelni Washington University jest zobowiązany zapewnić bezpieczne miejsce do przesyłania danych osobowych do Rozszerzonego Rejestru DIAN (DIAN Expanded Registry).

Co będzie się działo z przesłanymi przeze mnie informacjami? Jak są one chronione?

Ograniczone informacje, jakie są gromadzone, przesyłane są za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Protokół ten korzysta z kryptografii asymetrycznej do zachowania prywatności, a także z kodu MAC zapewniającego niezawodność danych. Zabezpieczenie to służy ochronie informacji poufnych, w tym finansowych i zdrowotnych.

Co to oznacza?

Informacje przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej są bezpiecznie przenoszone do naszej bazy danych dzięki szyfrowaniu. Co więcej, przesłane informacje są przechowywane na zabezpieczonym serwerze chronionym przez firewall (zapora). Rozszerzony Rejestr DIAN spełnia wszelkie wytyczne Ustawy o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Protection Act, HIPAA) wymagane do ochrony informacji użytkownika.

Czy mogę usunąć swoje informacje z bazy danych?

Tak. W dowolnym momencie użytkownik może się z nami skontaktować, abyśmy usunęli jego informacje.