Procedury w Badaniu obserwacyjnym DIAN

Z potencjalnymi uczestnikami Badania obserwacyjnego DIAN skontaktujemy się telefonicznie, aby sprawdzić, czy spełniają kryteria włączenia do badania, czy wykluczenia z niego. Chętni do udziału spełniający wszystkie kryteria włączenia do badania zostaną poproszeni o odwiedzenie ośrodka badawczego i zabranie ze sobą drugiej osoby (która dobrze ich zna i ma z nimi regularny kontakt) w celu podpisania formularzy świadomej zgody i podania historii choroby oraz wywiadu rodzinnego.

Procedury

Osoby zakwalifikowane do badania wezmą udział w następujących procedurach:

Ocena kliniczna

Oparta na wywiadzie ocena przeprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę zorientowana jest na problemy związane z pamięcią i zdrowiem fizycznym; wymaga udziału zarówno uczestnika, jak i osoby dobrze go znającej. Obu osobom zadawane są pytania na temat pamięci i zdrowia uczestnika, przeprowadzane jest także badanie neurologiczne u uczestnika. Wywiady i badanie wymagają zwykle około 2 godzin łącznie. Osoba towarzysząca w badaniu może udzielić wywiadu przez telefon, jeśli nie będzie mogła stawić się w ośrodku badawczym.

Testy dotyczące pamięci i procesów myślowych

Uczestnik jest poddawany testom oceniającym różne rodzaje pamięci oraz zdolności poznawcze (około 2,5 godziny).

Pobranie krwi

Zostaną pobrane około 3 łyżki krwi potrzebne do zbadania ewentualnych biomarkerów i przeprowadzenia testów genetycznych (około 15 minut).

Badanie próbek płynu mózgowo-rdzeniowego i złożenie ich w banku materiału biologicznego

Płyn mózgowo-rdzeniowy (Cerebral Spinal Fluid, CSF) pobierany jest z nakłucia lędźwiowego przeprowadzanego przez doświadczonego lekarza. W badaniu CSF badacze mogą zidentyfikować substancje chemiczne, które mogą być zmienione u osób z chorobą Alzheimera. Informacje te mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu testów diagnozujących chorobę Alzheimera (około 2 godzin).

Obraz mózgu w rezonansie magnetycznym (MRI)

Pełne badanie mózgu metodą MRI polega na pomiarach różnych struktur mózgu i obszarów biorących udział w procesach pamięciowych (około 1 godziny).

Obraz mózgu w pozytronowej tomografii emisyjnej (FDG PET) po podaniu fluorodeoksyglukozy

Badanie PET jest badaniem mózgu, w którym sprawdza się aktywność mózgu przy użyciu niskiego poziomu promieniowania. Związek zwany radiofarmaceutykiem jest podawany dożylnie; umożliwia to wykonanie specjalistycznych zdjęć (około 1,5 godziny).

Obraz mózgu w pozytronowej tomografii emisyjnej po podaniu markera Pittsburgh Compound-B (PET-PIB)

W ramach tej procedury przeprowadzane jest typowe badanie PET z użyciem związku zwanego PIB. PIB wstrzykuje się przed rozpoczęciem badania, aby związał się z amyloidem w mózgu. Dzięki temu badacze mogą zidentyfikować osoby, u których nagromadził się amyloid, co może wskazywać na chorobę Alzheimera (około 1,5 godziny).

Sekcja mózgu

Jeśli w trakcie tego badania dojdzie do zgonu uczestnika, a jego rodzina zgodzi się na wykonanie sekcji mózgu, informacje z sekcji będą miały ogromną wartość dla naukowców badających chorobę Alzheimera. Zgoda na przeprowadzenie sekcji NIE jest wymagana do udziału w badaniu DIAN. Przekazanie mózgu do badań nie zakłóci planów dotyczących pochówku ani nie będzie przeciwwskazaniem do organizacji pogrzebu z otwartą trumną.

UWAGA: Wszystkie dane i wyniki badań są przechowywane z zachowaniem ścisłej poufności. Uczestnicy badania DIAN nie są informowani o wynikach testów ani procedur.