Kontakt

Sieć na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) i jej Badanie obserwacyjne, a także Zespół ds. badań klinicznych DIAN (DIAN Trial Unit, DIAN-TU) oraz Rozszerzony Rejestr DIAN (DIAN Expanded Registry, DIAN EXR) mają siedzibę na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis w stanie Missouri (USA).

Wspólny adres korespondencyjny

Washington University School of Medicine
(Wpisać:  ATTENTION: DIAN, DIAN-TU lub DIAN EXR)
660 S. Euclid Ave., Campus Box 8111
St. Louis, MO 63110 USA

Udział w badaniu za pośrednictwem Rozszerzonego Rejestru DIAN

Biuro administracyjne DIAN-TU

Badanie obserwacyjne