Badanie obserwacyjne DIAN

Badanie obserwacyjne prowadzone w ramach Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) umożliwia badaczom z całego świata monitoring oraz identyfikację zmian u osób, które mają jedną z mutacji genetycznych (Presenilin1, Presenilin2 lub APP), o których wiadomo, że powodują chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący (DIAD). Obecnie brak leczenia, które mogłoby zapobiegać chorobie Alzheimera lub opóźniać jej postępowanie; od ponad dziesięciu lat nie zatwierdzono żadnej nowej terapii. Działania sieci DIAN mają na celu określenie naturalnej genezy choroby Alzheimera i opracowanie niezawodnych biomarkerów wskazujących na chorobę.

Nasze cele

Wyniki badań sugerują, że zmiany w mózgu mogą wystąpić na wiele lat przed wykryciem faktycznych objawów choroby Alzheimera. W sieci DIAN oceniamy uczestników w momencie przystąpienia do badania, a następnie obserwujemy ich przy użyciu standaryzowanych testów klinicznych i poznawczych, badań obrazowych mózgu i badań pobranych od nich płynów biologicznych (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy) w celu określenia sekwencji zmian u nosicieli genów predysponujących do choroby Alzheimera jeszcze przed wystąpieniem u nich objawów. Kolejnym celem jest zbudowanie bazy danych badań i repozytorium tkankowego, aby wspierać badania prowadzone przez innych badaczy z całego świata. Wiedza zdobyta dzięki Badaniu obserwacyjnemu może doprowadzić nas do nowych opcji terapeutycznych wykrywających i leczących chorobę DIAD na najwcześniejszych etapach lub jej zapobiegających.

Kierownictwo

Głównym badaczem w tym międzynarodowym badaniu jest dr Randall J. Bateman, prof. neurologii na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis, centrum badawcze The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center.

Zobacz pełną listę członków kierownictwa »

Finansowanie

Sieć DIAN powstała w 2008 roku dzięki dotacji U19 AG032438 dla Washington University (JC Morris, PI) od National Institute on Aging (tu zobaczysz wszystkie szczegóły dotyczące dotacji). Ogromne wsparcie zapewniły także dotacje od Anonymous Foundation oraz F. Simmons i O. Mohan w ramach działalności dobroczynnej. Do dziś projekt ten jest wspierany przez National Institute on Aging (DIAN, U19AG032438), Niemieckie Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE), Raul Carrea Institute for Neurological Research (FLENI), granty badawczo-rozwojowe na rzecz demencji od Japońskiej Agencji ds. Badań Medycznych i Rozwoju (AMED) oraz przez projekt Korea Health Technology R&D Project za pośrednictwem instytutu Korea Health Industry Development Institute (KHIDI).

Udział w badaniu

Chcesz dołączyć do Badania obserwacyjnego DIAN? W sieci DIAN aktywnie rejestrujemy dorosłe biologiczne dzieci rodziców z mutacją genetyczną, o której wiadomo, że powoduje chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący.

Dowiedz się więcej o udziale »

Dla badaczy

Odwiedź stronę z Zasobami dla badaczy, aby zapoznać się z opisem technicznym badania, instrukcjami dotyczącymi udziału w nim, dostępu do zasobów i zasadami uczestnictwa.