Badanie kliniczne

Poznaj mężczyznę dotkniętego chorobą Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący i dowiedz się, dlaczego bierze on udział w badaniu klinicznym DIAN.


Zespół DIAN-TU rozpoczął pierwsze na świecie badanie profilaktyczne dla rodzin zagrożonych chorobą Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący (DIAD). To interwencyjne badanie terapeutyczne zorientowane jest na leki, które mogą potencjalnie modyfikować przebieg choroby. Oceniane w nim są bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność tych leków; dzięki badaniu będzie można określić, czy leki te mogą zapobiegać zmianom w mózgu powstałym na tle choroby Alzheimera, opóźniać je, a nawet cofać.

Badanie kliniczne opracował i skoordynował zespół ds. badań klinicznych w ramach sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit, DIAN-TU) z siedzibą na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis.

Tytuł badania klinicznego: DIAN-TU-001: Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy II/III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, dotyczące 2 potencjalnych terapii modyfikujących przebieg choroby u osób zagrożonych chorobą Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący oraz dla osób na nią chorujących.

Główny badacz: dr Randall J. Bateman, prof. neurologii na Wydziale Medycyny Washington University w St. Louis, centrum badawcze The Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research Center.

Jak dostać się do badania?

Aby wziąć udział w rekrutacji do badania klinicznego:

  1. Zapoznaj się kryteriami włączenia.
  2. Skontaktuj się z ośrodkiem uczestniczącym w badaniu.
  3. Dołącz do Rejestru.

Dostęp do dalszych informacji