Klinische studie

Maak kennis met een man die is getroffen door de dominant erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer en zie waarom hij deelneemt aan de DIAN-klinische studie.


De DIAN-TU presenteert de eerste klinische studie ter wereld gericht op de preventie voor families die het risico lopen om de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Deze interventionele therapeutische studie richt zich op geneesmiddelen die mogelijk het verloop van de ziekte zouden kunnen veranderen. De studie onderzoekt de veiligheid, verdraagzaamheid en werkzaamheid van deze medicijnen en zal bepalen of deze de veranderingen in de hersens die veroorzaakt worden door Alzheimer kunnen voorkomen, vertragen of zelfs terugdraaien.

Deze klinische studie is ontworpen en wordt gecoördineerd door de DIAN-TU, gevestigd in de Faculteit Geneeskunde aan Washington University in St. Louis.

Titel van de klinische studie: DIAN-TU-001: Een fase II/III gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multi-center studie van 2 mogelijke ziektewijzigende behandelingen voor personen met de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer, of die het risico lopen de ziekte te ontwikkelen.

Hoofdonderzoeker: Randall J. Bateman, MD, Charles F. and Joanne Knight Eminent hoogleraar neurologie aan de Faculteit Geneeskunde van Washington University in St. Louis.

Voor meer informatie