Ons onderzoek

Onze grote, internationale onderzoeksinspanningen omvatten klinische studies en basale wetenschappelijke onderzoeken gericht op de dominant erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer.

Meer informatie over onze partners »

Het Netwerk van de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) werkt rechtstreeks samen met personen en families die getroffen zijn door de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer (Dominantly Inherited Alzheimer’s Disease, DIAD), of die een risico lopen om de ziekte te ontwikkelen. Er zijn momenteel drie onafhankelijke, maar aan elkaar gerelateerde projecten gaande.

Onze drie grote onderzoeksprojecten

Uitgebreid DIAN-register

Het Uitgebreide DIAN-register (DIAN EXR) is een internationale databank die wordt gecoördineerd door de DIAN-klinische studies. Het doel is om onderzoekers die de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer (DIAD) bestuderen in contact te brengen met personen en families die door deze ziekte zijn getroffen of kunnen worden getroffen. Professionele zorgverleners, onderzoekers, maar ook personen en families getroffen door DIAD kunnen zich inschrijven. Door zich in te schrijven in het register kunnen deelnemers meer leren over de DIAN-observatiestudie en de DIAN-klinische studies. Tevens krijgen de deelnemers toegang tot allerlei hulpmiddelen, zoals familiecongressen en andere educatieve mogelijkheden.

Meer informatie over het register »

De DIAN-klinische studies

Onderzoekers evalueren nu veelbelovende geneesmiddelen voor de behandeling van de erfelijke ziekte van Alzheimer. Via de DIAN-klinische studies, gevestigd aan de Faculteit Geneeskunde van Washington University in St. Louis, zijn deze onderzoekers gestart met de eerste klinische studie voor de preventie van de ziekte van Alzheimer in DIAD-families.

Meer informatie over de huidige klinische studies »

DIAN-observatiestudie

De DIAN-observatiestudie wordt gefinancierd door een meerjarige onderzoeksbeurs van het National Institute on Aging. Mensen met ouders die een mutatiegen hebben dat de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer veroorzaakt, kunnen zich hiervoor inschrijven. Via de studie volgen onderzoekers personen en familieleden om te zien of de verkregen inzichten kunnen leiden tot een beter begrip van hoe de ziekte zich ontwikkelt, om zo oplossingen te vinden om DIAD te voorkomen of de invloed ervan te minimaliseren.

Meer informatie over de DIAN-observatiestudie »