Laatste nieuws over de DIAN-klinische studies (DIAN-TU)

Hier is het laatste onderzoeksnieuws over onze klinische studies:

MEMO

DATUM: 10 december 2021

AAN: Personen die in aanmerking komen voor DIAN- en DIAN-TU-onderzoek

VAN: Randall Bateman, MD, Directeur van DIAN-TU en Eric McDade, DO, Onderdirecteur van DIAN-TU

BETREFT: Nieuwe geschiktheidscriteria voor deelname aan Tau NexGen E2814: Een vereiste voor deelnemers om hun genetische status te weten te komen voorafgaand aan inschrijving

Het nieuwe klinisch onderzoek Tau NexGen E2814, gepland voor DIAN-TU, zal in 2022 op de meeste centra worden gelanceerd. Deze nieuwe onderzoeksopzet biedt personen met een dominant erfelijke Alzheimer (dominantly inherited Alzheimer’s disease, DIAD)-mutatie toegang tot onderzoeksgeneesmiddelen die zich richten op zowel amyloïde als tau. Alle deelnemers krijgen het anti-amyloïde geneesmiddel en worden ook gerandomiseerd naar het anti-tau-geneesmiddel of placebo. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te bepalen of deze geneesmiddelen de vorming van neurofibrillaire tau-kluwens kunnen vertragen of voorkomen en verdere ziekteprogressie kunnen beperken.  In eerdere DIAN-TU-onderzoeken hoefden personen die risico liepen op DIAD niet te weten wat hun genetische status was om aan het onderzoek deel te nemen. Omdat alle deelnemers het actieve geneesmiddel krijgen, vereist dit Tau NexGen-onderzoek echter dat deelnemers hun genetische status kennen en een mutatie hebben om deel te kunnen nemen. De DIAN-TU kan helpen bij het regelen van klinische genetische counseling en testen en zal de kosten van deze diensten dekken. Let op dat het primaire preventieonderzoek, DIAN Observational, en mogelijk andere onderzoeken nog steeds niet vereisen dat deelnemers hun genetische status kennen.

DIAN-TU-onderzoekers erkennen de moeilijkheden waarmee familieleden worden geconfronteerd die worstelen met het achterhalen van hun genetische status, en hebben in het verleden hard gewerkt om de mogelijkheid te behouden om deel te nemen aan onderzoeken zonder testen. Na zorgvuldige afweging en analyse van meerdere factoren die verband houden met het nieuwe onderzoek, kunnen we deze optie echter niet langer aanbieden voor de Tau NexGen E2814-geneesmiddelgroep. Omdat een anti-amyloïdebehandeling door de FDA is goedgekeurd, geloven wij dat anti-amyloïdebehandeling in dit onderzoek beschikbaar moet worden gesteld. We voorspellen ook dat in de toekomst optimale behandelingen zowel amyloïde als tau-geneesmiddelen kunnen vereisen. Om deze redenen hebben we naast het anti-tau/placebo-geneesmiddel een anti-amyloïdebehandeling toegevoegd aan het onderzoek. Hieronder vindt u een samenvatting van de overwegingen bij het nemen van de beslissing dat alleen mutatiedragers in aanmerking komen voor het Tau NexGen E2814-onderzoek:

  • Eerdere gesprekken met familieleden en hoofdonderzoekers (Principal Investigators, PI) van het onderzoekscentrum over het vereisen van genetische counseling en testen hebben uitgewezen dat ze bereid zijn om over genetische status te leren, als er toegang is tot een actief geneesmiddel (zie onderstaande enquête-informatie). Het Tau NexGen E2814-onderzoek biedt alle deelnemers een actief anti-amyloïde geneesmiddel (Lecanemab) in combinatie met een anti-tau of placebo.
  • Omdat er twee verschillende geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend, elk met hun eigen planning en verhoogde bezoeken, beoordelingen en scans, is er een toename van de onderzoeksactiviteiten, of de “belasting” van het onderzoek, voor zowel deelnemers als het onderzoekspersoneel. Gezien de toegenomen complexiteit van het onderzoek voor zowel de deelnemer als het centrumpersoneel, werd vastgesteld dat inschrijving van mutatienegatieve deelnemers niet langer haalbaar of ethisch gezien raadzaam was.
  • Ethische commissies (Ethics committees, EC) en institutionele beoordelingscommissies (Institutional Review Boards, IRB), die klinische onderzoeken goedkeuren en er toezicht op houden, hebben ontwerpen die gebruikmaken van gezonde vrijwilligers (voor onze onderzoeken betekent dit dat deelnemers mutatie-negatief zijn) aangevochten, door te stellen dat de last van deelname (frequentie van de bezoeken, lumbaalpuncties, bestraling) te hoog is als de deelnemer geen risico loopt (dus geen mutatiedrager is). In deze gevallen krijgen dergelijke onderzoeken mogelijk geen goedkeuring om het onderzoek uit te voeren. De DIAN-TU probeert ervoor te zorgen dat onderzoeken nog steeds goedgekeurd en beschikbaar zijn voor de DIAD-gemeenschap.
  • Personen ingeschreven in het DIAN-TU klinisch onderzoek waarin anti-amyloïde behandelingen solanezumab en gantenerumab getest werden, werden aangeboden om deel te nemane aan de open-label verlenging met gantenerumab (gantenerumab Open Label Extension, gant OLE), waarvoor kennis van genetische status nodig was, omdat alle ingeschreven personen gegarandeerd actieve behandeling met gantenerumab kregen. Eenennegentig procent (91%) van de deelnemers wisten hun status al of kozen ervoor om de status te leren om deel te nemen aan OLE, terwijl 9% weigerde om de status te leren (Afbeelding 1). Deze bevindingen geven aan dat de meeste DIAD-deelnemers hun genetische status kennen of ervoor kiezen om deze te weten te komen als de behandeling met een actief geneesmiddel wordt gegarandeerd.

  • De resultaten van een enquête die in juli 2021 naar deelnemers aan het DIAN Uitgebreid register werd gestuurd, verschaften onderzoekers ook inzicht in de impact van het vereisen van kennis van genetische status voorafgaand aan deelname aan het onderzoek. De bevindingen zijn samengevat in het onderstaande cirkeldiagram (afbeelding 2). Negenenzestig procent (69%) van de ondervraagden wisten al wat hun genetische status was. Van degenen die de enquête beantwoordden en hun genetische status niet wisten, verklaarde 21% dat ze bereid zouden zijn om hun genetische status te weten te komen als ze gegarandeerd een actief anti-amyloïde geneesmiddel kregen naast anti-tau of placebo tijdens deelname aan het onderzoek, terwijl 10% zei dat ze dat niet zouden doen. Samenvattend: 90% van de respondenten weet of zou bereid zijn om hun mutatiestatus voor het onderzoek te weten te komen.

Het DIAN Uitgebreid register (DIAN EXR) heeft verschillende berichten ontvangen van familieleden en deelnemers aan het onderzoek over deze verandering. We begrijpen het belang van deze verandering in geschiktheidscriteria voor sommige DIAD-deelnemers en hopen dat deze memo helpt verduidelijken waarom deze beslissing is genomen. Zie voor meer informatie het persbericht dat op de DIAN-website is geplaatst en de DIAD-familie webinar van 20 november 2021 DIAD-familie webinar.

Als u een huidige deelnemer bent in de cognitieve aanloop (Cognitive Run-In, CRI) en uw genetische status niet kent (en niet zeker weet of u klaar bent om uw genetische status te weten te komen) of als u nog niet betrokken bent maar geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u een van de volgende acties ondernemen:

  1. Neem contact op met DIAN EXR door u te registreren op https://dian.wustl.edu/our-research/registry/ (als u nog niet geregistreerd bent)
  2. Overweeg de optie voor meerdere sessies van ondersteunende counseling met een lokale, professionele therapeut om te helpen beslissen of het leren van uw genetische status op dit moment geschikt voor u is.
  3. Bespreek het Tau NexGen-onderzoek met de hoofdonderzoeker van uw centrum
  4. Lees het toestemmingsformulier voor het Tau NexGen-onderzoek om de risico’s/voordelen van deelname te weten te komen
  5. Plan een eerste genetische counselingsessie om relevante informatie te verkrijgen over risico’s en het leren van genetische status (NB: het wordt aanbevolen om een levens- en langdurige zorgverzekering af te sluiten voordat u contact opneemt met een genetische counselor)

Neem contact op met uw onderzoekscoördinator of de DIAN EXR op dianexr@wustl.edu voor meer informatie.

DIAN-TU-001

Laatste nieuws: december 2015
De afdeling DIAN-Klinische Studies (DIAN-TU) heeft de eerste fase voor het inschrijven van deelnemers in het eerste onderzoek ter preventie van de ziekte van Alzheimer voor de autosomaal dominante ziekte van Alzheimer (Autosomal Dominant Alzheimer’s Disease, ADAD) voltooid. Deze vorm wordt ook early-onset ziekte van Alzheimer genoemd (bij jonge mensen). Het doel van de eerste fase van het onderzoek is om de biomarker en de cognitieve effecten te bepalen van twee verschillende medicijnen die gericht zijn op de bèta-amyloïd eiwitten. Dankzij deze inschrijvingen kunnen de eerste resultaten voor de biomarkers eind 2016 beschikbaar zijn en verwachten we de definitieve cognitieve gegevens aan het eind van 2019.

Lees het volledige artikel »