Het Pharma Consortium

Het DIAN-TU Pharma Consortium is opgericht in 2011. Het is een wereldwijde samenwerking tussen DIAN-TU, farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstellingen om advies te geven op het gebied van het ontwerpen en implementeren van de DIAN-klinische studies.  De financiering van het DIAN-TU Pharma Consortium heeft de oprichting van de DIAN-TU mogelijk gemaakt, waaronder het opzetten van het Uitgebreide DIAN-register en bijhorende studies voor het ontwerp van de klinische studies.  Het DIAN-TU Pharma Consortium komt regelmatig bijeen om kennis te delen over de opzet van een pre-competitief onderzoek, de aanvullende studies te ondersteunen en behandelingen voor te dragen voor de DIAN-klinische studies.

Dankzij de steun van het DIAN-TU Pharma Consortium ontwerpt DIAN-TU effectieve, veilige en efficiënte klinische studies voor betere behandelingen, meer wetenschappelijke kennis en verbeteringen in de aanpak voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer, nu en in de toekomst.

Leden

  • Abbvie
  • Biogen
  • Eisai
  • Janssen
  • Lilly/Avid
  • Roche/Genentech

 

We zijn zeer dankbaar voor de steun van de volgende oprichters van het DIAN Farmaceutisch Consortium: Elan, Forum Pharmaceuticals, Mithridion, Novartis, Amgen, AstraZeneca, Pfizer en Sanofi.