Wat is DIAD?

Ontdek meer over deze zeldzame erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer.


De dominant erfelijke ziekte van Alzheimer (Dominantly Inherited Alzheimer’s Disease, DIAD), ook bekend als autosomaal dominante ziekte van Alzheimer, is een vorm van dementie veroorzaakt door zeldzame erfelijke genmutaties. Iemand die geboren is met een van deze genmutaties ontwikkelt meestal de ziekte van Alzheimer voor de leeftijd van 60, en heeft 50% kans om deze mutatie door te geven aan al zijn/haar kinderen. De ziekte kan geïdentificeerd worden door genetische testen.

DIAD is niet de veelvoorkomende vorm van de ziekte van Alzheimer die zich pas op latere leeftijd ontwikkelt. Het is belangrijk om meer over DIAD te weten indien:

  • U minstens 18 jaar bent EN een ouder of een ander familielid heeft met de dominant erfelijke ziekte van Alzheimer (iemand met een genetische mutatie in een van de drie genen: PSEN1, PSEN2, of APP)
  • Uw familie twee generaties heeft met de ziekte van Alzheimer die zich ontwikkelde voordat de getroffen persoon 60 jaar oud was