O Sieci

Sieć na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network) to międzynarodowe przedsięwzięcie badawcze zorientowane na chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób dominujący.

Choroba Alzheimera dziedziczona w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer’s disease, DIAD) jest rzadką postacią choroby Alzheimera, która powoduje utratę pamięci i otępienie – zazwyczaj u osób w wieku od 30 do 50 lat. Choroba ta dotyka mniej niż 1% całkowitej populacji osób z chorobą Alzheimera. Celem sieci DIAN jest odkrycie rozwiązań w leczeniu tej choroby i jej zapobieganiu, a potencjalnie także w odniesieniu do wszystkich postaci choroby Alzheimera.

Na przedsięwzięcia DIAN, prowadzone przez Wydział Medycyny Washington University w St. Louis, składają się: długoterminowe badanie obserwacyjne i podstawowe badania naukowe oraz badania kliniczne. Prace prowadzone są w wielu krajach na całym świecie; angażują się w nie badacze, klinicyści, doradcy genetyczni, pacjenci i ich rodziny; każda z tych osób może dotrzeć do innych członków za pośrednictwemRozszerzonego Rejestru DIAN i/lub uczestniczące w projekcie ośrodki badawcze w badaniach klinicznych lub badaniu obserwacyjnym. Istnieje też możliwość udziału w międzynarodowej konferencji rodzinnej i webinariach.

Dowiedz się o naszych współpracownikach »

Kim jesteśmy?

Sieć na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN)

Logo sieci DIANDIAN to międzynarodowe partnerstwo badawcze angażujące instytucje w Stanach Zjednoczonych, Australii, Europie, Azji i Ameryce Południowej.

Rok założenia: 2008

Dyrektor: dr Randall Bateman, Wydział Medycyny, Washington University, St. Louis

Działania: Prowadzi Badanie obserwacyjne DIAN, długoterminowe przedsięwzięcia polegające na obserwacji zmian zachodzących u osób z DIAD.

Poznaj uczestniczące w badaniu ośrodki »

Finansowanie: Grant U19 AG032438 dla Washington University (Bateman, PI od 2015 do chwili obecnej, Morris, PI 2008-2015) od National Institute on Aging. Dotacje od Anonymous Foundation oraz działalności dobroczynnej F. Simmons i O. Mohan. Ośrodki DIAN w Niemczech są hojnie wspierane przez Niemieckie Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE). Nasze międzynarodowe ośrodki są hojnie wspierane przez: Niemieckie ośrodki: Niemieckie Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE); ośrodek argentyński: Agencję Rządową ds. Badań Naukowych z Argentyny (Agencia-Mincyt-CONICET); ośrodki japońskie: grant badawczy Japonii w dziedzinie nauk o zdrowiu i pracy (projekt badawczo-rozwojowy dotyczący demencji); ośrodki koreańskie: narodowe dotacje z projektu Korea Health Technology R&D za pośrednictwem instytutu Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) ufundowane przez Ministerstwo Zdrowia i Dobrobytu Republiki Korei.

Zespół ds. Sieci na rzecz choroby Alzheimera dziedziczonej w sposób dominujący (Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit, DIAN-TU)

Logo DIAN-TUDIAN-TU, grupa badań klinicznych w sieci DIAN, to partnerstwo na rzecz projektowania badań i zarządzania interwencyjnymi badaniami terapeutycznymi dla osób obciążonych ryzykiem zachorowania na DIAD.

Głównym celem zespołu DIAN-TU jest wdrożenie skutecznych, bezpiecznych i wydajnych badań klinicznych, które mają największe szanse powodzenia pod kątem postępów w leczeniu, a także zrozumienia przez naukowców mechanizmów dziedzicznej choroby Alzheimera. Ponadto badania w ramach zespołu DIAN-TU mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia wszystkich postaci choroby Alzheimera w odniesieniu do przyczyn, wczesnego wykrywania/diagnozowania, skutków leków w wielu klasach oraz wpływu wczesnego leczenia choroby Alzheimera.

Rok założenia: 2010 r.

Dyrektor: dr Randall Bateman, Wydział Medycyny, Washington University, St. Louis

Działania: 

  • Badanie kliniczne nastawione na przetestowanie nowych, potencjalnych terapii
  • Rozszerzony Rejestr DIAN, którego celem jest połączenie pacjentów i ich rodzin dotkniętych chorobą DIAD z naukowcami badającymi tę chorobę

Poznaj uczestniczące w projekcie ośrodki »

Finansowanie: Wsparcie od przedstawicieli branży, sektora prywatnego i federalnego