Το Pharma Consortium

Το DIAN-TU Pharma Consortium, που σχηματίστηκε το 2011, είναι μια παγκόσμια συνεργασία της DIAN-TU με φαρμακευτικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα για την παροχή συμβουλών σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπευτικών δοκιμών στο πλαίσιο της DIAN-TU.  Η χρηματοδότηση του DIAN-TU Pharma Consortium στήριξε τη δημιουργία της DIAN-TU καθώς και του Εκτεταμένου Μητρώου DIAN και τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μελετών που βοηθούν στην ενημέρωση του σχεδιασμού δοκιμών.  Το DIAN-TU Pharma Consortium συνεδριάζει τακτικά, προκειμένου να παρέχει συνεχώς εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών πριν από τον ανταγωνισμό, υποστήριξη με συμπληρωματικές μελέτες και προτεινόμενες θεραπείες για τις δοκιμές της DIAN-TU.

Με την υποστήριξη του DIAN-TU Pharma Consortium, η DIAN-TU σχεδιάζει και θα συνεχίσει να σχεδιάζει αποτελεσματικές, ασφαλείς και αποδοτικές κλινικές δοκιμές, που συμβάλλουν στην εξέλιξη των θεραπειών, της επιστημονικής κατανόησης και της βελτίωσης των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη φαρμάκου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μέλη

  • United Neuroscience
  • Biogen
  • Eisai
  • Janssen
  • Lilly/Avid
  • Roche/Genentech

 

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στα παρακάτω πρώην μέλη του DIAN Pharmaceutical Consortium: Abbvie, Elan, Forum Pharmaceuticals, Mithridion, Novartis, Amgen, AstraZeneca, Pfizer και Sanofi.