Ενημερώσεις Έρευνας Μονάδας Κλινικών Δοκιμών DIAN

Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις έρευνας που σχετίζονται με τις κλινικές μας δοκιμές:

Ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2020

Η γαντενερουμάμπη βελτίωσε τους δείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ στη σπάνια, κληρονομική μορφή της

Μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων από μια διεθνή κλινική δοκιμή με δύο ερευνητικά φάρμακα σε άτομα στα αρχικά στάδια μιας σπάνιας μορφής της νόσου Αλτσχάιμερ έδειξε ότι ένα από τα φάρμακα είχε θετικό αντίκτυπο στους βιοδείκτες της νόσου.

Η μελέτη (Αναγνωριστικό στο ClinicalTrials.gov: NCT01760005) είναι μια φάσης 2/3 δοκιμή υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο St. Louis μέσω της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών-Δικτύου της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα (DIAN-TU). Η δοκιμή αξιολόγησε ξεχωριστά τις επιδράσεις δύο φαρμάκων – σολανεζουμάμπη, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Eli Lilly and Co., και γαντενερουμάμπη, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Roche – γνωστή ως Genentech στις Ηνωμένες Πολιτείες – σε άτομα με μια σπάνια, κληρονομική μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ που εκδηλώνεται νωρίς και ονομάζεται νόσος Αλτσχάιμερ με επικρατούσα κληρονομικότητα ή αυτοσωματική επικρατούσα νόσος Αλτσχάιμερ. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν έκπτωση στη μνήμη και τη σκέψη, που ξεκινά στην ηλικία των 50, των 40 ή ακόμη και των 30 ετών.

Το πρωτεύον τελικό σημείο της μελέτης ήταν η επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης όπως μετράται από πολλαπλά τεστ σκέψης και μνήμης. Με ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου από το Washington University School of Medicine, ανακοινώθηκε ότι μια αρχική ανάλυση έδειξε ότι κανένα φάρμακο δεν εκπλήρωσε την κύρια έκβαση ούτε επέδειξε γνωστικό όφελος. Ωστόσο, περαιτέρω αναλύσεις των δεδομένων της δοκιμής για τη γαντενερουμάμπη έδειξαν βελτίωση στους βιοδείκτες ενεργότητας και εξέλιξης της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων ταυοπάθειας και νευροεκφύλισης. Η γαντενερουμάμπη μείωσε την παθολογία των πλακών αμυλοειδούς, τις διαλυτές πρωτεΐνες ταυ και φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες ταυ στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και επιβράδυνε τις αυξήσεις στην ελαφριά αλυσίδα νευρονηματίων (θεωρείται βιοδείκτης νευροεκφύλισης), όταν συγκρίθηκε με το εικονικό φάρμακο.

Η DIAN-TU θεωρεί ότι αυτά τα ευρήματα αποτελούν σημαντικές ενδείξεις ότι η γαντενερουμάμπη μπορεί να επηρεάσει τη βιολογική πορεία της νόσου και έχει ξεκινήσει μια πολυετή διερευνητική επέκταση της μελέτης με ανοικτή επισήμανση σε συνεργασία με τη Roche, για να συνεχιστεί η μελέτη των επιδράσεων της γαντενερουμάμπης σε αυτήν τη σπάνια μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτά τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην επιστημονική κοινότητα στις 2 Απριλίου 2020 στο ετήσιο συνέδριο για τις Εξελίξεις στις Θεραπείες του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον. Πρόσθετα ευρήματα θα παρουσιαστούν στην επικείμενη Διεθνή Διάσκεψη του Οργανισμού για το Αλτχσάιμερ των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

«Με τη συνέχιση της μελέτης για τη γαντενερουμάμπη σε μια διερευνητική επέκταση με ανοικτή επισήμανση θα προσδιορίσουμε αν το φάρμακο μπορεί να απομακρύνει πλήρως τις πλάκες αμυλοειδούς από τον εγκέφαλο και μετά από αυτό, θα προσδιορίσουμε αν έχουν βελτιωθεί και οι άλλες παθολογίες που σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου (για παράδειγμα, νευροεκφύλιση)», δήλωσε ο κύριος ερευνητής Randall J. Bateman, MD, διευθυντής της DIAN-TU και διακεκριμένος καθηγητής νευρολογίας στην Έδρα Charles F. and Joanne Knight του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον. «Θα παρακολουθούμε, επίσης, τη μνήμη και τη σκέψη καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται η νόσος μέχρι να εξελιχθεί σε άνοια».

Οι στόχοι της διερευνητικής επέκτασης με ανοικτή επισήμανση είναι οι εξής:

  • Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες που έλαβαν τη διπλά τυφλή θεραπεία κατά την περίοδο 4 έως 7 ετών της μελέτης να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τη λήψη γαντενερουμάμπης, η οποία βελτιώνει τους κλινικούς βιοδείκτες της εξελικτικής νόσου τους.
  • Να προσδιοριστεί αν η συνέχιση της θεραπεία με τη γαντενερουμάμπη στη δόση-στόχο μπορεί να επιφέρει την πλήρη απομάκρυνση του αμυλοειδούς από τον εγκέφαλο.
  • Να διερευνηθεί ποιες από τις μη σχετιζόμενες με το αμυλοειδές καθοδικές βιολογικές μετρήσεις (π.χ. πρωτεΐνες ταυ και νευροεκφύλιση) μπορούν να βελτιωθούν ή να κανονικοποιηθούν με την πλήρη απομάκρυνση του αμυλοειδούς σε διαφορετικά στάδια της νόσου και
  • Να διερευνηθεί η σχέση αυτών των βιολογικών μετρήσεων με τα γνωστικά και κλινικά ευρήματα.

Τα άτομα που εντάχθηκαν αρχικά στη δοκιμή της DIAN-TU για τη σολανεζουμάμπη και τη γαντενερουμάμπη είναι πιθανώς κατάλληλα για ένταξη στη διερευνητική επέκταση με ανοικτή επισήμανση. Οι κατάλληλοι συμμετέχοντες για τη δοκιμή θα λάβουν τη δραστική μορφή του φαρμάκου χωρίς εικονικό φάρμακο. Η διερευνητική επέκταση με ανοικτή επισήμανση δίνει τη δυνατότητα χορήγησης του δραστικού φαρμάκου σε όλους τους συμμετέχοντες και προβλέπει την παρακολούθησή τους σε συνάρτηση με τον χρόνο.  Εφόσον όλοι στη φάση επέκτασης θα λάβουν το δραστικό φάρμακο, μόνο τα άτομα που φέρουν τη μετάλλαξη της νόσου Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Η DIAN-TU δεσμεύεται σχετικά με την έναρξη της επέκτασης ανοικτής επισήμανσης το συντομότερο δυνατό και συνεργάζεται με τους μετόχους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με τον ιό COVID-19 και για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων έναρξης. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του DIAN, για να δείτε μια ενημερωμένη λίστα με τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διερευνητική επέκταση ανοικτής επισήμανσης.

Στον ιστότοπο Alzforum, https://www.alzforum.org/news/conference-coverage/dian-tu-gantenerumab-brings-down-tau-lot-open-extension-planned, μπορείτε να βρείτε μια ανάλυση της διερευνητικής επέκτασης ανοικτής επισήμανσης από κορυφαίους ερευνητές.

Η DIAN-TU είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει αυτήν την ευκαιρία και προσβλέπει στη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις μακροχρόνιες επιδράσεις της γαντενερουμάμπης, την απομάκρυνση των πλακών αμυλοειδούς και τον αντίκτυπο στη νόσο Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, η DIAN-TU συνεχίζει την επέκταση της πλατφόρμας της με τη διερεύνηση νέων φαρμάκων με καινοτόμους βιοδείκτες-στόχους του Αλτσχάιμερ, όπως π.χ. οι θεραπείες με βάση τις πρωτεΐνες ταυ.

Η πλατφόρμα δοκιμών της DIAN-TU υποστηρίζεται από τον Οργανισμό για το Αλτσχάιμερ των ΗΠΑ, το Εθνικό Ίδρυμα Γήρανσης των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH U01AG042791, NIH R01AG046179, NIH R01AG053267 – κύριος ερευνητής: RJ Bateman, NIH U01AG059798 – κύριος ερευνητής: EM McDade), το Ίδρυμα GHR, το Ίδρυμα FBRI και τις φαρμακευτικές εταιρείες Eli Lilly and Co., Roche, Janssen και Avid Radiopharmaceuticals. Περισσότερες πληροφορίες για τη δοκιμή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο clinicaltrials.gov (Αναγνωριστικό ιστότοπου ClinicalTrials.gov: NCT01760005) και στον ιστότοπο για το Δίκτυο της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.

MOD0687699

Ενημέρωση: 10 Φεβ. 2020

Τα ερευνητικά φάρμακα δεν επιβράδυναν την απώλεια μνήμης και τη γνωστική έκπτωση στη σπάνια, κληρονομική νόσο Αλτσχάιμερ, όπως δείχνει η αρχική ανάλυση

DIAN-TU-001

Ενημέρωση: 7 Φεβ. 2020

Μήνυμα του Δρ. Bateman προς τους συμμετέχοντες της δοκιμής της DIAN-TU

Ενημέρωση: Ιούλιος 2018

Ενημέρωση για τη ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ DIAN-TU-001:  Αναστολέας BACE της Janssen (JNJ-54861911/atabecestat) ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Η παρακάτω δήλωση αποτελεί μια ενημέρωση της ανακοίνωσης της 25ης Μαΐου στον ιστότοπο της Janssen.

Στο παρελθόν, η Janssen παρατήρησε αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων σε ορισμένους συμμετέχοντες μελετών που έλαβαν το atabecestat, συμπεριλαμβανομένων δύο ασθενών που παρουσίασαν υψηλές αυξήσεις ηπατικών ενζύμων, γεγονός που τους έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης βαριάς ηπατικής βλάβης. Αυτοί οι ασθενείς παραμένουν κλινικά σταθεροί και τα ηπατικά τους ένζυμα έχουν κανονικοποιηθεί.

Μετά από περαιτέρω εξέταση και διαβούλευση, η Janssen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ισορροπία οφέλους-κινδύνου του JNJ‑54861911 (atabecestat) δεν είναι πλέον ευνοϊκή, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη του atabecestat (Διαβάστε περισσότερα εδώ). Συνεπώς, όλοι οι τυχαιοποιημένοι συμμετέχοντες στο σκέλος του atabecestat της δοκιμής DIAN-TU-001 θα λάβουν οδηγία διακοπής της δοσολόγησης με το φάρμακο της μελέτης.  Η DIAN-TU ενημερώνει τους συμμετέχοντες της μελέτης, τις υγειονομικές αρχές, τις επιτροπές δεοντολογίας της μελέτης και τα επιστημονικά συμβούλια των ιδρυμάτων σχετικά με αυτήν την απόφαση.

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης του σκέλους της δοκιμής σε άλλο φάρμακο μελέτης, η DIAN-TU τροποποιεί το τρέχον πρωτόκολλο, για να συμπεριλάβει μια περίοδο γνωστικής προετοιμασίας πριν από την τυχαιοποίηση στα σκέλη του φαρμάκου της μελέτης. Αυτή η περίοδος προετοιμασίας έχει σκοπό να βελτιώσει την ισχύ, να συνεχίσει τη δέσμευση των συμμετεχόντων και να μειώσει τη συνολική διάρκεια της δοκιμής.  Η εν λόγω γνωστική περίοδος προετοιμασίας συμπεριλαμβανόταν στην επιχορήγηση της δοκιμής DIAN-TU NexGen από τα NIH (NIH R01AG053267, Δοκιμές Πρόληψης Επόμενης Γενιάς της DIAN-TU).

Είμαστε στη διαδικασία εξέτασης του επόμενου φαρμάκου για το τρίτο σκέλος.  Η πλατφόρμα δοκιμής της DIAN-TU σχεδιάστηκε για γρήγορη προσαρμογή με τις νέες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα κατά την ανάπτυξή τους και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν σύντομα.

Ευχαριστούμε εσάς και τους συμμετέχοντες για τη συνεχή αφοσίωσή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Randall J. Bateman, MD

Διευθυντής DIAN και DIAN-TU

David Clifford, MD

Ιατρικός Διευθυντής της DIAN-TU

Lon Schneider, MD

Επικεφαλής σκέλους του προγράμματος με το atabecestat της DIAN-TU

Ενημέρωση: Απρίλιος 2018

Ειδοποίηση για τα ερευνητικά κέντρα της DIAN-TU και τους συμμετέχοντες
ΘΕΜΑ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ DIAN-TU-001

25 Απριλίου 2018

Επικεφαλής κέντρου της DIAN-TU και συμμετέχοντες,

Ο αρχικός στόχος και η πρόθεση της ενδιάμεσης ανάλυσης βιοδεικτών ήταν να προσδιοριστεί εάν τα ερευνητικά φάρμακα, στις δοσολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, τροποποιούσαν τους στόχους αμυλοειδούς-β.  Η ενδιάμεση ανάλυση βιοδεικτών σχεδιάστηκε για να δώσει τη δυνατότητα στη δοκιμή της DIAN-TU να προσαρμοστεί με τα αποτελέσματα των βιοδεικτών μέσω συνέχισης, διακοπής ή τροποποίησης της δοσολογίας ενός φαρμάκου.  Πολλές ενέργειες τόσο εντός όσο και εκτός της κλινικής μας δοκιμής έχουν αλλάξει τον σκοπό της ενδιάμεσης ανάλυσης βιοδεικτών, καθώς οι στόχοι για προσαρμογή της δοσολόγησης έχουν εκπληρωθεί ήδη.

  • Ευρήματα από άλλες μελέτες για τη σολανεζουμάμπη και τη γαντενερουμάμπη υποδεικνύουν ότι οι υψηλότερες δόσεις αυξάνουν την προσήλωση στον στόχο καθώς δεσμεύουν περισσότερο αμυλοειδές-β ή απομακρύνουν περισσότερες πλάκες αμυλοειδούς-β (αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί το φάρμακο) 1, 2. Ακόμη, οι χαμηλότερες δόσεις που ελέγχθηκαν με τη νόσο Αλτσχάιμερ (AD) που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν βελτίωσαν σημαντικά την άνοια.  Συνεπώς, η εφαρμογή προσαρμογής δόσης σε υψηλότερες τιμές έχει ήδη γίνει για κάθε φάρμακο στη δοκιμή της DIAN-TU.
  • Κατά την ανασκόπηση των κύριων στόχων, η δοκιμή της DIAN-TU έχει εκπληρώσει ήδη τον στόχο της ενδιάμεσης ανάλυσης, αυξάνοντας τις δόσεις και των δύο φαρμάκων με προσαρμογή στα εξωτερικά δεδομένα προτού καταστούν διαθέσιμα τα εσωτερικά δεδομένα της κλινικής δοκιμής.
  • Συνεπώς, το Συμβούλιο Παρακολούθησης Ασφάλειας των Δεδομένων (DSMB) της DIAN-TU (η εξωτερική μας επιτροπή ασφάλειας), οι επικεφαλής και οι συνεργάτες συμφωνούν ομόφωνα με τη συνέχιση των σκελών σολανεζουμάμπης και γαντενερουμάμπης χωρίς διακοπή. Τα δεδομένα για την ασφάλεια και τους βιοδείκτες θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται από το DSMB της DIAN-TU κάθε τρίμηνο για την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο συνέχισης της προγραμματισμένης μελέτης.  Ωστόσο, δεν θα κοινοποιηθούν ακόμη επίσημα δεδομένα στους ερευνητές της DIAN-TU ή στους συμμετέχοντες. Η δοκιμή της DIAN-TU για τη σολανεζουμάμπη και τη γαντενερουμάμπη είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.

Με εκτίμηση,

Randall J. Bateman, M.D.

Διακεκριμένος καθηγητής νευρολογίας στην Έδρα Charles F. and Joanne Knight
Κύριος Ερευνητής, Τμήμα Νευρολογίας
Διευθυντής, Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Δικτύου της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα

1  Ασφάλεια και επιδράσεις της σολανεζουμάμπης επί βιοδεικτών σε ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Farlow, Martin et al. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, Volume 8, Issue 4, 261 – 271 https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.09.224

2  Η υψηλότερη δόση γαντενερουμάμπης προκαλεί σημαντική μείωση του φορτίου πλάκας αμυλοειδούς – Αποτελέσματα για τις μελέτες επέκτασης με ανοικτή επισήμανση Marguerite and Scarlet Road. https://www.youtube.com/watch?v=yT-u7Ct6-Hc

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2015

Η Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Δικτύου της Νόσου Αλτσχάιμερ με Επικρατούσα Κληρονομικότητα (DIAN-TU) έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο ένταξης συμμετεχόντων στην πρώτη δοκιμή πρόληψης του Αλτσχάιμερ για την αυτοσωματική επικρατούσα νόσο Αλτσχάιμερ (ADAD), που αναφέρεται επίσης ως νόσος Αλτσχάιμερ με πρώιμη έναρξη. Ο στόχος του πρώτου σταδίου της μελέτης είναι να προσδιοριστούν οι βιοδείκτες και οι γνωστικές επιδράσεις δύο διαφορετικών φαρμάκων που στοχεύουν στο αμυλοειδές-β. Με αυτό το ορόσημο ένταξης, τα πρώτα αποτελέσματα για τους βιοδείκτες μπορεί να είναι διαθέσιμα στο τέλος του 2016, ενώ τα τελευταία δεδομένα τελικού σημείου γνωστικής λειτουργίας αναμένονται στο τέλος του 2019.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο »